Top 10 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn (Câu 10)

Công Việc

「最近の気になったニュースは何ですか」
Tin tức gần đây nhất mà bạn quan tâm là gì?

Người phỏng vấn sẽ biết được gì qua câu hỏi này.

  • Độ nhạy bén thông tin của bạn
  • Bạn có theo dõi thông tin trên báo chí hay không
  • Bạn có bắt kịp những thông tin về tình hình kinh tế thế giới không
  • Bạn quan tâm đến điều gì

※ Điểm chú ý khi trả lời câu hỏi này

  • Là người đi làm, để hiểu được tình hình kinh tế bao quanh công ty và hướng đi của đối tác, bạn cần thiết phải đọc báo, xem tin tức.
  • Việc đọc báo bằng tiếng Nhật thì vô cùng khó khăn, nhưng ban đầu, hãy thử đọc dù chỉ 1 bản tin thôi cũng tốt rồi. Bạn hãy thử đọc bản tin từ quan điểm như: Trong bản tin đó, nó muốn truyền đạt nội dung gì ? Hay sau khi xem bản tin, về mặt kinh tế và về phía công ty, sẽ có ảnh hưởng như thế nào ? Vân vân….

 

Tham khảo thêm:

 


Chịu trách nhiệm tư vấn :
ジャパン ベトナム コンサルティング 株式会社
Japan Vietnam Consulting, Inc.