THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MÁY ATM (tại Nhật)

Cuộc sống

A. Rút tiền

 1. Chạm vào màn hình chính.Nếu màn hình có các quảng cáo xuất hiện thì nhấn nút 続き (tiếp tục) phía dưới, góc bên phải màn hình
 2. Chọn mục お引出し (Rút tiền)
 3. Cho thẻ vào máy
 4. Ấn mật khẩu ngân hàng là 4 chữ số đăng kí khi làm thẻ.
  Trong trường hợp ấn sai thì chọn nút 訂正 (sửa lại) để sửa lại
  ※Chú ý: Nếu nhấn sai mật khẩu 3 lần sẽ bị khóa thẻ.
 5. Ấn số tiền định rút
  Ví dụ:
  muốn rút 5.000 yên thì ấn số 5 và 3 số 0 hoặc số 5 và chữ 千 (ngàn) và ấn chữ 円(yên)
  muốn rút 1man thì ấn số 1 và chữ 万 (vạn), ấn chữ円(yên)
  Trong trường hợp ấn nhầm thì chọn nút 訂正 (sửa lại) để ấn lại số tiền
 6. Ân nút 確定 (xác nhận) để xác nhận chính xác số tiền sẽ rút
 7. Máy hoạt động và màn hình hiện ra ご利用明細発行しましか(có lấy hóa đơn hay không?)
  Nếu muốn lấy hóa đơn thì ấn 発行する (phát hành)
  Không lấy hóa đơn thì ấn 発行しない (không phát hành)
 8. Đợi lấy tiền, lấy thẻ và hóa đơn (nếu chọn lấy hóa đơn)

B. Bỏ tiền vào tài khoản

 1. Chạm vào màn hình chính.
 2. Nếu màn hình có các quảng cáo xuất hiện thì nhấn nút 続き (tiếp tục) phía dưới, góc bên phải màn hình
 3. Chọn mục お預入れ (bỏ tiền vào)
 4. Cho thẻ vào máy
 5. Máy mở chỗ cho bỏ tiền vào.
  ※Chú ý: Có máy bỏ được cả tiền xu nhưng có máy chỉ bỏ được tiền giấy.
  Bỏ tiền vào hộc, nhấn nút 入金 (bỏ tiền vào)
 6. Máy đếm tiền và thông báo số tiền sẽ bỏ vào
 7. Ấn nút 確定 (xác nhận) phía dưới bên phải
 8. Máy tự động cho tiền vào tài khoản và in hóa đơn, nhả thẻ ra.