Tổng quan về công ty

Tên công ty Japan Vietnam Consulting, Inc.
Địa chỉ văn phòng Trụ sở chính
〒150-0004, 3F Tsutsumi Blg, 1-13-12 Shimbashi, Minato Ku, Tokyo
TEL:03-6268-8638  FAX:03-6206-1094
URL: http://japanvietnam.co.jp/vi/
Ngày thành lập Ngày 01 tháng 08 năm 2014
Vốn ban đầu 17,500,000 yên
Ban điều hành Giám đốc đại diện Mr. TRAN ANH QUOC

Kiểm toán Mr. HEIBIISHI SHINJI

Cố vấn Mr. ISHIBASHI HIDEO

Cố vấn Mr. ISHIDO RYO

Số lượng nhân viên 8 nhân viên
Các dịch vụ chính Giới thiệu việc làm cho Du Học Sinh

Giới thiệu việc làm cho Kỹ Sư

Thông dịch và phiên dịch