Download sơ yếu lý lịch

ジャパン ベトナム コンサルティング株式会社
Japan Vietnam Consulting, Inc

Các bạn dù ứng tuyển vị trí làm thêm hay ừng tuyển vị trí kỹ sư cũng sẽ sử dụng những file dưới đây. Bao gồm : file sơ yếu lý lịch, file kinh nghiệm làm việc và file kỹ năng.

JVC xin chia sẽ để các bạn dùng trong quá trình tìm việc của mình.
Và đương nhiên đây cũng sẽ trở thành bảng mẫu cho tất cả những công việc mà JVC giới thiệu.

Chúc các bạn sớm tìm được việc làm ưng ý.

 

Dành cho tìm việc làm thêm
履歴書(word) Sơ yếu lý lịch (máy tính) download
履歴書表(pdf) Sơ yếu lý lịch mặt trước (viết tay) download
履歴書裏(pdf) Sơ yếu lý lịch mặt sau (viết tay) download

 

Dành cho tìm việc làm chính thức
履歴書 Sơ yếu lý lịch download
経歴書 Kinh nghiệm download

 

Dành cho kỹ sư phần mềm IT
履歴書 Sơ yếu lý lịch download
経歴書 Kinh nghiệm download
スキル一覧 Kỹ năng download

 

Để đăng ký ứng tuyển bằng email, bạn có thể gửi bảng Sơ yếu lý lịch (và kinh nghiệm, kỹ năng) về địa chỉ sau: pphong@jv-c.co.jp

 


 

Chịu trách nhiệm tư vấn :
ジャパン ベトナム コンサルティング 株式会社
Japan Vietnam Consulting, Inc.