Top 10 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn (Câu 9)

Công Việc

「入社したら、何をしたいと思いますか」
「入社して、会社に貢献できることは何だと思いますか」
「入社したら、どんな事にチャレンジしたいと思いますか」
Sau khi vào công ty, bạn nghĩ mình sẽ làm gì ?

Người phỏng vấn sẽ biết được gì qua câu hỏi này.

  • Bạn có hiểu về sự nghiệp của công ty, nội dung công việc không
  • Tinh thần sẵn sàng đương đầu với thử thách
  • Thái độ đối với công việc
  • Động lực, những vấn đề liên quan đến lý do chuyển việc

※ Điểm chú ý khi trả lời câu hỏi này

  • Ở Nhật Bản, khi phỏng vấn, người ngoại quốc rất dễ bị thất bại do hay thường nói về mặt ngôn ngữ như “vào công ty tôi có thể thông dịch, biên dịch” hoặc “làm những công việc tận dụng lợi thế về mặt ngôn ngữ”. Nếu cứ nói quá nhiều về mặt ngôn ngữ bạn có thể sẽ nhận được câu trả lời như sau “vậy thì đi mà làm thông dịch viên, biên dịch viên. Công ty chúng tôi không có tuyển thông dịch viên.”
  • Đối với công ty bạn ứng tuyển, hãy trả lời tập trung vào sự nghiệp công ty, vào nội dung công việc, vào mục tiêu (kế hoạch) công việc, từ đó bạn nghĩ bạn có thể cống hiến những gì. Trên câu trả lời đó bạn thêm vào, bạn có thể tận dụng lợi thế ngôn ngữ để cống hiến nhiều hơn cho công ty. Hãy trả lời như vậy.

 

Tham khảo thêm:

 


Chịu trách nhiệm tư vấn :
ジャパン ベトナム コンサルティング 株式会社
Japan Vietnam Consulting, Inc.