Top 10 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn (Câu 5)

Công Việc

「ご自身の強み・弱みをお聞かせください。」
Hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.

「あなたの、得意なこと・苦手な事を教えてください」
Xin vui lòng cho chúng tôi biết sở trường và sở đoản của bạn

Người phỏng vấn sẽ biết được gì thông qua câu hỏi này

 • Khả năng phân tích, đánh giá bản thân
 • Khả năng chịu đựng stress
 • Cách diễn đạt dễ hiểu
 • Có kinh nghiệm thực tế hay không

 

※ Điểm chú ý khi trả lời câu hỏi này

 • Bạn hãy nói một cách ngắn gọn về tính cách của bạn có những điểm tốt nào, điểm xấu nào hoặc trong công việc có những điểm mạnh và điểm chưa mạnh nào.
 • Bạn hãy thêm vào những dẫn chứng cụ thể để thuyết phục hơn.
  「ví dụ khi bàn về công việc …」 để đối phương dể hình dung ra công việc của bạn.
 • Bạn hãy nhận định một cách chân thật về bản thân mình có những điểm nào còn xấu, và chưa đồng ý mình về điểm nào, và đừng quên phải cho đối phương biết bạn sẽ làm gì để khắc phục và cải thiện bản thân mình.
  Người có khả năng và quyết tâm cải thiện bản thân từ những nhận thức trên, thường có được ấn tượng tốt là có khả năng thành công cao.

 

Đầu tiên, hãy hỏi các quan điểm của mọi người như đồng nghiệp, bạn bè, gia đình có những nhận xét gì về bạn. Có lẽ sẽ phát hiện những điểm mới !

 

Tham khảo thêm:

 


 

Chịu trách nhiệm tư vấn :
ジャパン ベトナム コンサルティング 株式会社
Japan Vietnam Consulting, Inc.