Xin nghỉ làm thêm (baito) vào lúc nào cho thích hợp?

Công Việc

Rất nhiều bạn không biết cần phải thông báo xin nghỉ trước bao nhiêu ngày khi có quyết định muốn nghỉ việc. Hoặc do một vài lý do nào đó mà bạn muốn nghỉ việc khi mới vào làm được một thời gian ngắn và không rõ là sau khi làm việc bao lâu thì được xin nghỉ. Hãy cùng xem xét những điểm cần lưu ý khi muốn xin nghỉ làm và thời gian thích hợp để xin nghỉ.

 

 

Thông báo xin nghỉ trước bao nhiêu ngày là hợp lý?

Chắc chắn việc thông báo “ Từ hôm nay tôi sẽ nghỉ việc” là việc khó có thể chấp nhận. Ngoài lý do hết sức đặc biệt thì không ai xin nghỉ việc ngay trong ngày cả. Khi bạn xin nghỉ việc, nơi bạn làm việc sẽ phải tìm người làm thay thế. Việc bạn nghỉ việc đột xuất sẽ gây khó khăn cho không chỉ nơi bạn làm việc mà còn gây phiền hà tới các đồng nghiệp.

Thông thường, cần phải thông báo trước khi nghỉ việc 1 tháng. Trên thực tế, nhiều công ty qui định phải thông báo trước khi nghỉ việc 1 tháng. Theo luật pháp qui định, cần thiết phải thông báo trước khi nghỉ làm 2 tuần nên ít nhất phải thông báo tới nơi làm việc 2 tuần trước khi nghỉ việc.

 

Sau khi vào làm bao lâu thì được phép xin nghỉ làm?

Trong trường hợp muốn xin nghỉ khi mới bắt đầu vào làm, cần phải xem lại nội dung đã kí trong hợp đồng lao động hoặc thông báo điều kiện lao động để xác nhận lại thời gian được phép xin nghỉ làm.

Vấn đề này không bắt buộc phải ghi trong hợp đồng nên trong trường hợp không có điều khoản này, cần phải xin trước 2 tuần mới được nghỉ.

Tuy nhiên, nghỉ việc đột xuất sẽ gây khó khăn cho nơi làm việc. Trong trường hợp không thể nghỉ được ngay thì cần phải có sự bàn bạc với nơi làm việc để thống nhất được ngày nghỉ việc hợp lý cho cả 2 bên.

 

Để nghỉ làm với tinh thần thoải mái

Trong trường hợp làm việc mà mình chịu trách nhiệm chính, cần phải bàn giao công việc cho người kế nhiệm. Cần phải tóm tắt qui trình và qui tắc công việc để người kế nhiệm thực hiện được một cách dễ dàng.

Thêm nữa, cần phải hoàn trả tất cả các vật dụng đã được phân phát, mang toàn bộ đồ cá nhân về và giặt giũ sạch sẽ đồng phục trước khi trả lại.

Mang bánh kẹo tới để chào mọi người trong ngày làm việc cuối cùng và quan trọng là phải gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người với thái độ biết ơn.

Hãy thực hiện tốt các nội qui của công ty và làm tốt công việc tới những giờ phút cuối cùng để nghỉ việc với tinh thần thoải mái, để lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *