Thời gian thử việc

Công Việc

Qua quá trình phỏng vấn và tuyển dụng vẫn chưa xác định được nhân viên có thực sự thích hợp để trở thành nhân viên chính thức? Do đó, thời gian thử việc là khoảng thời gian cố định được thiết lập để thông qua thời gian làm việc này, sẽ xác định được nhân viên có thể trở thành nhân viên chính thức được hay không.

 

 

Trong trường hợp nhân viên không thể trở thành nhân viên chính thức, sau khi kết thúc thời gian thử việc, nhân viên sẽ được thông báo kết thúc hợp đồng lao động.

Việc sa thải nhân viên trong quá trình thử việc được chấp nhận dễ dàng hơn khi sa thải nhân viên đã trở thành nhân viên chính thức.

Khi đã tuyển dụng thì việc sa thải không phải là dễ dàng. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, nhân viên thiếu các trình độ cơ bản làm ảnh hưởng tới công ty, thái độ làm việc không tốt, không hợp tác…sẽ là những lý do chính đáng để sa thải.

Việc sa thải nhân viên trong vòng 14 ngày sau khi bắt đầu làm việc được coi là sa thải lập tức.
Nhân viên bị sa thải sau 14 ngày và trước 30 ngày làm việc, sẽ được trả các hỗ trợ cần thiết. (Tuy nhiên, trong một số trường hợp  nếu có sự xác nhận của trưởng giám sát tiêu chuẩn lao động Nhật Bản thì có thể sẽ không được chi trả)

 

Các câu hỏi liên quan tới Thời gian thử việc.

 

Hỏi: Thời gian thử việc dài bao lâu là hợp lý?

Đáp:

Thời gian thử việc không có qui định cụ thể. Thông thường, thời gian thử việc được quyết định căn cứ theo thỏa thuận của nhân viên và công ty.

Trên thực tế, thời gian thử việc thường là 3 tháng, nhiều công ty qui định là 2 tháng hoặc có thể là 6 tháng.

Việc sa thải nhân viên trong quá trình thử việc được chấp nhận dễ dàng hơn khi sa thải nhân viên chính thức. Tuy nhiên, quá trình thử việc dài sẽ khiến cho nhân viên bất an, ảnh hưởng lớn tới lợi ích của nhân viên khiến quá trình thử việc không có hiệu quả.

 

Hỏi: Thời gian thử việc có thể kéo dài thêm không?

Đáp:

Thời gian thử việc có thể kéo dài, nhưng việc kéo dài thời gian thử việc liên tục sẽ khiến cho tâm lí nhân viên bất ổn trong thời gian dài và khó được chấp nhận

Thời gian thử việc được kéo dài trong trường hợp:

1. Có qui định “được phép kéo dài thời gian thử việc” trong qui tắc lao động
2. Nhân viên chấp nhận việc kéo dài thời gian thử việc
3. Việc kéo dài thời gian thử việc có lý do chính đáng, thực sự cần thiết

Trong trường hợp kéo dài thời gian thử việc, phải có điều kiện “giới hạn thời gian kéo dài”.

 

Hỏi: Quá trình tuyển dụng ngắn hạn cho chiến lược của công ty có được thiết lập thời gian thử việc không?

Đáp:

Được phép thiết lập thời gian thử việc.

Tuy là nhân viên được tuyển dụng ngắn hạn vẫn có những nhân viên có kỳ vọng đặc biệt cho chiến lược của công ty và cũng có khả năng nhân viên không phù hợp với kì vọng của công ty. Do đó, để tránh sai sót, việc thiết lập thời gian thử việc cho nhân viên tuyển dụng ngắn hạn được coi là có hiệu quả.

 

Hỏi: Thù lao trả trong thời gian thử việc được thiết lập thấp hơn khi thành nhân viên chính thức có được không?

Đáp:

Được phép thiết lập thù lao trong quá trình thử việc thấp hơn khi trở thành nhân viên chính thức. Nhân viên và công ty bàn bạc, thỏa thuận mức lương thử việc sao cho phù hợp với qui định về mức lương tối thiểu của luật lao động

 

Hỏi: Trong thời gian thử việc, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm lao động sẽ thế nào?

Đáp:

Trong thời gian thử việc, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm lao động được chấp nhận.

Trên thực tế, hợp đồng lao động qui định thời gian thử việc là “Thời gian ban đầu của hợp đồng lao động vô thời hạn” nên điều kiện không khác với nhân viên chính thức.

Do đó, trong thời gian thử việc cũng phải thực hiện thủ tục đăng kí bảo hiểm cùng với thủ tục gia nhập công ty.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *