Danh sách trường chuyên môn

Học hành

DANH SÁCH TRƯỜNG CHUYÊN MÔN CHỌN THEO THỨ TỰ NGHÀNH NGHỀ

1. Tokyo

http://www.gakkou.net/sen/chiiki/tokyo/
( Tổng cộng 365 trường)

2. Tỉnh Kanagawa

http://www.gakkou.net/sen/chiiki/kanagawa.html
( Tổng cộng 102 trường )

3. Tỉnh Saitama

http://www.gakkou.net/sen/chiiki/saitama.html
( Tổng cộng 98 trường )

4. Tỉnh Chiba

http://www.gakkou.net/sen/chiiki/chiba.html
( Tổng cộng 84 trường )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *