Cách xử lý khi bị mất thẻ thông báo My Number

Cuộc sống HOT

Được dịch từ nguồn: http://yakunitatta.info/funsitu-2449.html

 

Trường hợp làm mất thẻ thông báo My Number, có thể xin cấp lại được không?

Với những trường hợp như vứt nhầm thẻ thông báo My Number, làm mất thẻ thông báo My Number, các bạn có thể xin cấp lại thẻ được. Vì vậy các bạn hãy bình tĩnh và làm theo các bước thủ tục như dưới đây.

Bước 1:

Từ tháng 10 năm 2015 (năm Bình Hành 27) trở đi, Cơ quan thông tin đoàn thể công cộng tại địa phương (地方公共団体情報システム機構) sẽ trở thành cơ quan quản lý My Number. VÌ vậy việc đầu tiên phải làm là gọi điện đến “cơ quan thông tin đoàn thể công cộng địa phương” để thông báo về việc mất thẻ và xin tạm ngừng sử dụng My Number của mình. Sau đó nộp giấy “Giấy Chứng Nhận Mất Thẻ Thông Báo My Number” 「通知カード紛失届」.

Thông tin cụ thể về cơ quan quản lý thông tin đoàn thể công cộng địa phương theo đường link sau. ⇒  https://www.j-lis.go.jp/

Bước 2:

Nộp “Giấy Chứng Nhận Mất Thẻ Thông Báo My Number” tại đồn cảnh sát. Có thể nộp giấy này tại đồn cảnh sát quản lý khu vực mình sống.

Và khi nộp “Giấy Chứng Nhận Mất Thẻ Thông Báo My Number” sẽ nhận được số thụ lý (受理番号). Số thụ lý này rất quan trọng khi nhận thẻ thông báo My Number, vì vậy phải giữ gìn cẩn thận.

Bước 3:

Mang theo số thụ lý đã nhận được đến phòng quản lý  thẻ thông báo My Number của nơi mình sống để nhận thẻ thông báo đã được xin cấp lại.

Phí thủ tục mất 500 yên.

(※Về phòng quản lý thẻ thông báo My Number có thể ở một số địa phương vẫn chưa được thành lập. Trong trường hợp đó hãy đến phòng “shiminka – 市民課”)  để tiến hành thủ tục. Hãy xác nhận lại thông tin về phòng quản lý thẻ thông báo My Number tại địa phương nơi mình sống.)

Tóm tắt thủ tục xin cấp lại thẻ thông báo My Number:

    • Gọi điện thoại tới “cơ quan thông tin đoàn thể công cộng địa phương” ⇒ Nộp giấy chứng nhận mất thẻ thông báo My Number.
    • Nộp giấy chứng nhận mất thẻ thông báo My Number cho đồn cảnh sát ⇒ Nhận số thụ lý
    • Đến Phòng quản lý thẻ thông báo My Number của địa phương ⇒ Nhận thẻ thông báo My Number.

*Lưu ý:Trên đây là những thông tin JVC tham khảo được thông qua việc gọi điện thoại đến hỏi Trung tâm tư vấn My Number. Vì My Number vẫn chưa bắt đầu được đưa vào sử dụng nên nhân viên ở trung tâm cũng mới chỉ trả lời là dự định là… Trường hợp thủ tục xin cấp lại có gì thay đổi JVC sẽ cập nhật và xin thông báo tiếp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *