My Number được sử dụng khi nào?

Cuộc sống HOT

My Number được sử dụng khi nào?

 

Từ tháng 1 năm 2016, My Number sẽ cần thiết khi tiến hành làm các thủ tục hành chính về Phúc Lợi Xã Hội, Thuế, Phòng Chống Thiên Tai.

 

Phúc lợi xã hội

 • Lương Hưu: My Number sẽ được sử dụng khi đi xin tư cách hưu trí, xác nhận và cấp lương hưu.
 • Lao Động: My Number được sử dụng trong việc lấy tư cách, xác nhận và cấp bảo hiểm lao động
 • Y Tế: My Number được sử dụng trong việc xin cấp bảo hiểm y tế
 • Phúc Lợi: My Number được sử dụng trong việc xin cấp các khoản liên quan đến phúc lợi, bảo hộ cuộc sống (với những người không đủ khả năng kinh tế và năng lực để phục vụ mức sống tối thiểu cho mình)

Thuế

 • My Number được sử dụng khi kê khai giấy tờ khai báo nộp cho cục thuế, giấy khai báo, bản điều tra…

Thiên tai

 • My Number được sử dụng trong việc cấp tiền hỗ trợ tái ổn định cuộc sống cho những người chịu thiệt hại từ thiên tai, và được sử dụng trong công việc ghi sổ danh sách người bị thiệt hại.

Ngay cả trong lĩnh vực phúc lợi xã hội, thuế, phòng chống thiên tai
thì My Number cũng chỉ được sử dụng trong các thủ tục hành chính đã được quy định theo điều khoản quy định của luật pháp và cơ quan chính quyền địa phương.

※Cơ quan chính quyền địa phương có thể sử dụng My Number cho những công việc văn phòng quy định theo điều khoản quy định đối với những công việc liên quan đến phúc lợi xã hội, thuế địa phương, phòng chống thiên tai và những việc liên quan đến những vấn đề này.

 

NHỮNG TRƯỜNG HỢP BẠN SẼ SỬ DỤNG MY NUMBER

Để tiến hành những thủ tục theo quy định của pháp lệnh, bắt buộc phải thông báo My Number cho các cơ quan hành chính và các công ty, doanh nghiệp tư nhân…

Dưới đây là những ví dụ cụ thể cho các trường hợp phải thông báo My Number.


 

Nếu là học sinh 学生
 • Thông báo cho nơi làm thêm
 • Thông báo cho trường học khi xin học bổng
 • Thông báo cho nơi làm việc khi tiến hành thủ tục miễn giảm thuế cho học sinh
Nếu là người bảo lãnh, nội trợ

主婦・保護者

 • Thông báo cho nơi làm thêm, làm bán thời gian
 • Thông báo cho địa phương khi xin trợ cấp cho con
 • Thông báo cho địa phương khi tiêm phòng Vacxin cho con
Nếu là nhân viên công ty

従業員

 • Thông báo cho nơi làm việc khi công ty làm giấy thông báo thuế thu nhập cá nhân
 • Thông báo cho nơi làm việc khi làm thủ tục về bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp, lương hưu…
Nếu là người cao tuổi

高齢者

 • Thông báo cho văn phòng lương hưu khi làm thủ tục xin cấp lương hưu
 • Thông báo cho địa phương khi sử dụng chế độ chăm sóc và phúc lợi giành cho người cao tuổi
 • Thông báo cho địa phương khi sử dụng chế độ hỗ trợ khi có thiên tai xảy ra
Trong trường hợp với người tham gia bảo hiểm…

保険・加入者

 • + Thông báo cho cơ quan tài chính khi tiến hành thủ tục mở tài khoản ngân hàng đặc định hoặc khi trả tiền bảo hiểm

※ Với các thủ tục sử dụng My Number, chỉ mã số cá nhân đã nêu trên là không đủ, cần thiết phải có các giấy tờ khác để có thể xác nhận bản thân người làm thủ tục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *