Hướng dẫn nhận マイナンバー

Cuộc sống HOT

Các bước nhận My Number (マイナンバー)
1) Văn phòng thành phố sẽ gửi đến địa chỉ đã đăng ký của bạn phiếu thông báo (通知カード) như hình bên dưới.
(Lưu ý: Bạn có thể sẽ không nhận được nếu không đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại)
2) Chỉ có bước một. Vì vậy, bạn lưu ý không vứt bỏ những gì bạn không hiểu. Hãy hỏi những người đáng tin cậy như: quản lý tại nhà trường, quản lý tại nơi làm việc. Hoặc nếu là du học sinh đang làm việc tại các công ty do JVC giới thiệu, hãy hỏi JVC.

通知カード
Thẻ tư cách lưu trú (在留カード) và Phiếu thông báo (通知カード)
1) Thẻ tư cách lưu trú sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi hết hạn được ghi trên thẻ. Khi đăng ký thẻ mới hoặc đăng ký Visa mới, bạn sẽ được cấp một thẻ mới có tên gọi “thẻ mã số cá nhân (個人番号カード)”. Trên thẻ này sẽ bao gồm thông tin được lưu trên thẻ tư cách lưu trú (在留カード) và Phiếu thông báo (通知カード)
2) Nếu bạn có nhu cầu (không bắt buộc), có thể đăng ký làm thẻ mã số cá nhân (個人番号カード) trước thời hạn của thẻ tư cách lưu trú (在留カード). Khi nhận được thẻ mã số cá nhân (個人番号カード), bạn phải trả lại hoặc hủy bỏ thẻ tư cách lưu trú (在留カード)
個人番号カード
3) Để làm thẻ mã số cá nhân (個人番号カード), bạn cần:

  • Thẻ tư cách lưu trú (在留カード)
  • Phiếu thông báo (通知カード)
  • Thông báo cấp thẻ (nhận được sau khi nộp đơn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *