Tag: aomori

Nov 11

Thông dịch và phiên dịch

JVC cần tuyển gấp 3 thông dịch viên với yêu cầu cụ thể như sau:
1) Trình độ tiếng Nhật: N1 hoặc 1級. Có kinh nghiệm thông dịch.
2) Thông dịch cho đoàn Việt Nam (khoảng 4 đến 5 doanh nhân) đi thị sát ở Aomori trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 11.

Permanent link to this article: http://lamthem.jv-c.co.jp/2014/11/11/thong-dich-va-phien-dich/