Thông báo về マイナンバー

Công Việc HOT

Thông báo

Đối tượng:
Các bạn du học sinh đang làm việc tại các công ty do công ty JVC giới thiệu

Nội dung:
Bắt đầu từ tháng 10 năm 2015, các bạn sẽ được các cơ sở địa phương như 区役所 gửi thư đến địa chỉ các bạn đang sinh sống (cụ thể là địa chỉ đã được đăng ký trên 在留カード) để hướng dẫn về quá trình nhận mã số マイナンバー
Khi nhận được thư này, các bạn có nghĩa vụ làm theo đúng quy trình đã hướng dẫn.
Sau đó, các bạn vui lòng báo đến JVC, để thay đổi các giấy tờ cần thiết với phía công ty.

Xin xem thêm đường link dưới đây.
マイナンバーについて27.10

Trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *