Tag: ishikawa

Oct 27

ベトナム人エンジニア正社員募集

Công ty khách hàng của JVC cần tuyển kỹ sư CAD với nội dung như sau :
機械設計及びCADオペレーター
各種3次元CAD CATIA V5, NX- , S.Works, I-CAD等

Permanent link to this article: http://lamthem.jv-c.co.jp/2014/10/27/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e4%ba%ba%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%82%92%e7%a4%be%e5%93%a1%e9%9b%87%e7%94%a8/