Thời gian thử việc

Qua quá trình phỏng vấn và tuyển dụng vẫn chưa xác định được nhân viên có thực sự thích hợp để trở thành nhân viên chính thức? Do đó, thời gian thử việc là khoảng thời gian cố định được thiết lập để thông qua thời gian làm việc này, sẽ xác định được nhân viên có thể trở thành nhân viên chính thức được hay không.

Xem tiếp

Xin nghỉ làm thêm (baito) vào lúc nào cho thích hợp?

Rất nhiều bạn không biết cần phải thông báo xin nghỉ trước bao nhiêu ngày khi có quyết định muốn nghỉ việc. Hoặc do một vài lý do nào đó mà bạn muốn nghỉ việc khi mới vào làm được một thời gian ngắn và không rõ là sau khi làm việc bao lâu thì được xin nghỉ. Hãy cùng xem xét những điểm cần lưu ý khi muốn xin nghỉ làm và thời gian thích hợp để xin nghỉ.

Xem tiếp