Category: Đang tuyển

Nov 27

Việc làm thêm tại Shibuya (tháng 12)

Mã số công việc: TOKYO_0014
Khách hàng thân thuộc của công ty Japan Vietnam Consulting Inc. cần tuyển lao động làm thêm chuyên dọn dẹp cao ốc văn phòng có nội dung như sau:
Mức lương:
+ 1,000 yên / 1 giờ. Làm 1 ngày 3 giờ.
+ Hỗ trợ chi phí đi lại ( vé tháng )

Permanent link to this article: http://lamthem.jv-c.co.jp/2015/11/27/viec-lam-them-tai-shibuya-thang-12/

Nov 17

Việc làm thêm tại Toranomon (tháng 11)

Mã số công việc: TOKYO_0013
Khách hàng thân thuộc của công ty Japan Vietnam Consulting Inc. cần tuyển lao động làm thêm chuyên dọn dẹp cao ốc văn phòng có nội dung như sau:
Mức lương:
+ 950 yên / 1 giờ.
+ Hỗ trợ chi phí đi lại ( vé tháng )
+ Trong 1 tháng nếu không nghỉ, không đi trễ, sẽ được thưởng thêm 2,000 yên.

Permanent link to this article: http://lamthem.jv-c.co.jp/2015/11/17/viec-lam-them-tai-toranomon-thang-11/

Oct 14

Việc làm thêm tại yotsuya (tháng 10)

Mã số công việc: TOKYO_0012 Khách hàng thân thuộc của công ty Japan Vietnam Consulting Inc. cần tuyển lao động làm thêm chuyên dọn dẹp cao ốc văn phòng có nội dung như sau: Mức lương: + 950 yên / 1 giờ. + Hỗ trợ chi phí đi lại ( vé tháng ) + Trong 1 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://lamthem.jv-c.co.jp/2015/10/14/viec-lam-them-tai-yotsuya-thang-10/

Sep 15

Việc làm thêm tại ga Roppongi (tháng 10)

Mã số công việc: TOKYO_0010
Mức lương:
+ 950 yên / 1 giờ.
+ Hỗ trợ chi phí đi lại ( vé tháng )
+ Trong 1 tháng nếu không nghỉ, không đi trễ, sẽ được thưởng thêm 2,000 yên.

Permanent link to this article: http://lamthem.jv-c.co.jp/2015/09/15/viec-lam-them-tai-ga-roppongi-thang-10/