Nov 12

Hình ảnh kỹ niệm về công việc dọn dẹp

アルバイト_ゴミ回収 (1)

Chào hỏi người quản lý ở nơi làm việc (現場の所長様に挨拶) 2014年10月


アルバイト_ゴミ回収 (2)

Hướng dẫn thu gom rác (ゴミ回収作業を教えて頂き) 2014年10月

虎ノ門ヒルズ

Hướng dẫn thu gom rác (ゴミ回収作業を教えて頂き) 2014年10月

アルバイト_清掃作業 (1)

Hút bụi ở cầu thang (階段での掃除) 2015年08月

アルバイト_清掃作業 (2)

Hút bụi cho tấm thảm chùi chân ở cổng vào (入口での床マットを掃除) 2015年08月

Permanent link to this article: http://lamthem.jv-c.co.jp/2015/11/12/hinh-anh-ky-niem-ve-cong-viec-don-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published.