Hình ảnh kỹ niệm về công việc dọn dẹp

HOT

アルバイト_ゴミ回収 (1)
Chào hỏi người quản lý ở nơi làm việc (現場の所長様に挨拶) 2014年10月

アルバイト_ゴミ回収 (2)
Hướng dẫn thu gom rác (ゴミ回収作業を教えて頂き) 2014年10月
虎ノ門ヒルズ
Hướng dẫn thu gom rác (ゴミ回収作業を教えて頂き) 2014年10月
アルバイト_清掃作業 (1)
Hút bụi ở cầu thang (階段での掃除) 2015年08月
アルバイト_清掃作業 (2)
Hút bụi cho tấm thảm chùi chân ở cổng vào (入口での床マットを掃除) 2015年08月

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *